English

Ledarskapsbokslut®

- Ett stöd för att bedriva ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap

Ledarskapsbokslut är ett reflektionsverktyg utvecklat utifrån forskning av Johan Larsson. Verktyget riktar sig både till chefer och specialister som är intresserade av personlig utveckling. Fem steg ingår i verktyget:

Steg 1. Reflektion om sin egen människosyn och sina värderingar

Steg 2. Reflektion om sina beteenden

Steg 3. Reflektion om medarbetarnas beteenden

Steg 4. Sammanställning av organisationens olika resultat ur flera perspektiv och sin egen hälsa

Steg 5. Skapandet av en personlig handlingsplan

Det är rekommenderat att genomföra Ledarskapsbokslutet minst en gång, men med fördel två gånger, per år.

 

Bok om Ledarskapsbokslut!

Ledarskapsbokslut är varumärkesskyddat och baserar sig på den ledarskapsmodell Johan Larsson arbetat med sedan 2004. Utifrån modellen har Johan sedan dess på olika sätt arbetat med ledarskapsutveckling och ger ut denna bok för att få en större spridning av verktyget. Tanken är att så länge boken används som personligt utbildningsmaterial för respektive chef eller specialist kan verktyget spridas och användas i olika utvecklingsinsatser av chefer, specialister, konsulter och interna personalspecialister. Detta innebär en bok per chef eller specialist. I boken ingår ett utbildningsmaterial så att fem stycken bokslut kan genomföras.

Ledarskapsbokslut genomförs individuellt och det är respektive chef eller specialist som äger sitt bokslut som ett personligt utvecklingsverktyg. Det är dock en stor fördel att genomföra bokslutsprocessen i grupp för att kunna diskutera och få nya tankar till sin avslutande handlingsplan. I boken finns även rekommendationer kring hur HR-personal kan stötta chefer och specialister utifrån bokslutet.

 


Bokomslag

Vill Du utveckla Dig själv och ditt ledarskap? I så fall kan denna bok vara ett konkret stöd i vardagen. Här presenteras det utifrån forskning utvecklade reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®. Det hjälper Dig att tydliggöra och reflektera över hur Din människosyn och dina värderingar påverkar dina egna beteenden. Det i sin tur påverkar medarbetarnas beteenden och i slutänden organisationens utfall. Utifrån vad Du tydliggör arbetar Du sedan fram en förbättringsplan för ditt ledarskap och din arbetsprestation.

Du får också en översikt kring aktuell ledarskapsforskning. Fokus är hur ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa och arbetstillfredsställelse, organisationens kvalitet, produktivitet och effektivitet, samt ledarens egen arbetsmiljö och hälsa. En särskild tyngdpunkt ligger på hälsan, den långsiktigt viktigaste resursen för organisationen.

Boken vänder sig till chefer, specialister och andra som är intresserade av ledarskap och personlig utveckling. Den passar också i ledarskapskurser inom akademin och utvecklingsprogram inom organisationer. Bland annat använder Medarbetarcentrum i Borås boken och verktyget i sitt ledarskapsprogram och sin coaching. Ledarskapsbokslut är utgiven av Metodicum förlag och kan beställas för 370 kr + moms och frakt på Metodicums hemsida
 

Konsulttjänster

Är Du intresserad av att veta mer om Ledarskapsbokslut, få rådgivning och en diskussionspartner i arbetet med ditt Ledarskapsbokslut, genomföra ett seminarium på Din arbetsplats, veta hur bokslutet kan kombineras med andra verktyg för ledarskapsutveckling eller annat Du är intresserad av så kontakta Johan Larsson. Metodicum erbjuder i samarbete med Johan Larsson en utbildning under två dagar där Ledarskapsbokslut är en del av programmet, mer information om utbildningen och anmälan finns på Metodicums hemsida.

Böcker

Förutom boken om Ledarskapsbokslut har Johan Larsson varit med och skrivit två andra forskningsbaserade böcker.

Larsson, J. (2010). Healthy and effective leadership in organisations, Östersund: Metodicum förlag. Finns till försäljning hos Metodicum för 370 kr + moms och frakt.

Malmquist, C., Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - från statistik till strategi, Degerfors: Metodicum förlag. Finns till försäljning hos Metodicum för 370 kr + moms och frakt.Johan Larsson, ansvarig för Ledarskapsbokslut

Teknologie; Doktor, Licentiat och Kandidat samt Civilingenjör
Årets HR-Visionär 2010 (utsedd av Akademikerförbundet och Kompetensmässan)
Johan.Larsson@qfromz.com
070-3900390
Mer information om Johan Larsson från Högskolan i Gävles hemsida.
Hemsidan skapad av Lundin Design